Ansvarsfraskrivelse: Følgende eksempel er udarbejdet af en advokat(https://drschwenke.de) i overensstemmelse med de typiske krav til en online shop. Du bør dog kun bruge skabelonen efter nøje overvejelse og tilpasning til din specifikke forretningsmodel. Følgende eksempel indeholder derfor yderligere bemærkninger, som du skal overholde, og røde passager, som du især skal kontrollere og om nødvendigt tilpasse. Fjern venligst noterne efter redigering. Hvis du er i tvivl, skal du søge juridisk rådgivning. Ophavsret: Du må bruge designet på domænet/webstedet, så længe din Marketpress-licens også gælder for det. Videregivelse til tredjeparter, herunder kunder (f.eks. som udviklere), er ikke tilladt.

Oplysninger om forbrugernes fortrydelsesret i forbindelse med levering af digitalt indhold, der ikke leveres på en fysisk databærer (f.eks. e-bog, download af software)

Afbestillingsregler

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion med henblik på formål, som overvejende hverken kan henføres til hans eller hendes erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor aftalen indgås. For at udøve din fortrydelsesret skal du give os besked ([Indsæt: Navn/firma, adresse på modtageren af fortrydelsesretten, telefonnummer, e-mailadresse og, hvis det er muligt, faxnummer. Du kan også bruge genvejskoden [woocommerce_en_disclaimer_address_data] til dette formål og gemme adressen i Indstillinger DE]) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse
Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af aftalen. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling.

Eksempel på afbestillingsformular

(Hvis du ønsker at ophæve kontrakten, skal du udfylde og returnere denne formular).
– Til [indsæt: Navn/firma, adresse på modtageren af tilbagekaldelsen, e-mailadresse og, hvis det er muligt, faxnummer]:
– Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Navn på forbrugeren/forbrugerne
– Forbrugerens/forbrugernes adresse
– Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af anmeldelse på papir)
– Dato
—————————————
(*) Det ikke gældende overstreges.

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af digitalt indhold, der ikke er præfabrikeret, og for hvis produktion et individuelt valg eller en individuel bestemmelse fra forbrugerens side er afgørende, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov.
Fortrydelsesretten bortfalder før tid, hvis vi først har påbegyndt opfyldelsen af kontrakten, efter at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil og samtidig bekræftet dit kendskab til, at du mister din fortrydelsesret ved vores påbegyndelse af opfyldelsen af kontrakten. Vi gør opmærksom på, at vi kan gøre indgåelsen af kontrakten afhængig af ovennævnte samtykke og bekræftelse.