A. Afbestillingsregler

Introduktion

Forbrugerne har en fortrydelsesret i henhold til følgende bestemmelser, hvor en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, som overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed:

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 30 dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er 30 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, har taget eller har taget de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Klaus Ueberholz GmbH & Co. KG , Behringstr., 41a, 42653 Solingen, Tyskland) om din beslutning om at fortryde denne aftale ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev eller en e-mail sendt med posten). Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af aftalen. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage.

Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at afprøve varernes kvalitet, egenskaber og funktion.

Generelle bemærkninger

1) Undgå venligst at beskadige og forurene varerne. Returner venligst varerne til os i den originale emballage med alt tilbehør og med alle emballagekomponenter. Brug om nødvendigt en beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du sørge for tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader med passende emballage.
2) Du må ikke returnere varerne til os med fragt.
3) Bemærk venligst, at de ovennævnte punkter 1-2 ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

B. Udtrædelsesformular

Hvis du ønsker at opsige kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular.

Til

Klaus Ueberholz GmbH & Co KG
Behringstr., 41a
42653 Solingen
Tyskland

Tlf.: 021251531
E-mail: m.wolf@ueberholz.com

Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________
Navn på forbrugeren/forbrugerne

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes adresse

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af anmeldelse på papir)

_________________________
Dato

(*) Det ikke gældende overstreges.